Dem İlaç 25.Yıl
 
         Sağlık çalışanlarına özel / Solunum sistemi ilaçları

Prolastin-c 1000 mg I.V. İnfüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon
Form : Flakon
Etken Maddeler : Alfa1-proteinaz Inhibitörü (insan)
Ticari Şekil : 1000 Mg I.v. İnfüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon
Lisansör : Grifols Therapeutics Inc.
KÜB :
KT : 
Created empati Dem İlaç Sağlık Personeli Dem İlaç