Dem İlaç 25.Yıl
 
         Sağlık çalışanlarına özel / Antineoplastik ilaçlar

Vitax 300 mg/50mL I.V. Infüzyon Için Steril Konsantre Çözelti Içeren Flakon
Form : Flakon
Etken Maddeler : Paklitaksel
Ticari Şekil : 300 Mg/50ml I.v. Infüzyon Için Steril Konsantre Çözelti Içeren Flakon
Lisansör : Vianex Sa
KÜB :
KT :

Vitax 100 mg/16.7mL I.V. Infüzyon Için Steril Konsantre Çözelti Içeren Flakon
Form : Flakon
Etken Maddeler : Paklitaksel
Ticari Şekil : 100 Mg/16.7ml I.v. Infüzyon Için Steril Konsantre Çözelti Içeren Flakon
Lisansör : Vianex Sa
KÜB :
KT :

Vitax 30 mg/5mL I.V. Infüzyon Için Steril Konsantre Çözelti Içeren Flakon
Form : Flakon
Etken Maddeler : Paklitaksel
Ticari Şekil : 30 Mg/5ml I.v. Infüzyon Için Steril Konsantre Çözelti Içeren Flakon
Lisansör : Vianex Sa
KÜB :
KT :

İritec 100 mg/5mL I.V. Infüzyon Için Konsantre Çözelti Içeren Flakon
Form : Flakon
Etken Maddeler : İrinotekan
Ticari Şekil : 100 Mg/5ml I.v. Infüzyon Için Konsantre Çözelti Içeren Flakon
Lisansör : Vianex Sa
KÜB :
KT :

İritec 40 mg/2mL I.V. Infüzyon Için Konsantre Çözelti Içeren Flakon
Form : Flakon
Etken Maddeler : İrinotekan
Ticari Şekil : 40 Mg/2ml I.v. Infüzyon Için Konsantre Çözelti Içeren Flakon
Lisansör : Vianex Sa
KÜB :
KT :

Floxudem 0.5 g Infüzyonluk Liyofilize Toz Içeren Flakon
Form : Flakon
Etken Maddeler : Floksuridin
Ticari Şekil : 0.5 G Infüzyonluk Liyofilize Toz Içeren Flakon
Lisansör : Bedford Laboratories
KÜB :
KT :

Carboplatin-Dem 450 mg/45 mLl I.V. Infüzyon Çözeltisi Içeren Flakon
Form : Flakon
Etken Maddeler : Karboplatin
Ticari Şekil : 450 mg/45 mLl I.V. Infüzyon Çözeltisi Içeren Flakon
Lisansör : S.c. Actavis S.r.l
KÜB :
KT :

Carboplatin-Dem 150 mg/15 mLl I.V. Infüzyon Çözeltisi Içeren Flakon
Form : Flakon
Etken Maddeler : Karboplatin
Ticari Şekil : 150 mg/15 ml I.V. Infüzyon Çözeltisi Içeren Flakon
Lisansör : S.c. Actavis S.r.l
KÜB :
KT : 
Created empati Dem İlaç Sağlık Personeli Dem İlaç