Dem İlaç 25.Yıl
 
         ANALİTİK AR-GE VE ANALİZ LABORATUVARI

Kalite Politikamız


Dem İlaç Analitik ArGe ve Analiz Laboratuvar’ı, analiz ve/veya kalibrasyon faaliyetlerinin ISO/IEC 17025 akreditasyon, müşteri memnuniyet, taraf olunan ulusal ve uluslar arası iyi hizmet düzenleme ve iyi meslek şartlarını karşılamasına yönelik gönüllülük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri esasıyla çalışır.

Laboratuvar üst yönetimimiz, faaliyet gösterdiğimiz merkez ve/veya faaliyette bulunabileceği tüm alanlarda kalite yönetim sistemimiz uygulamayı taahhüt eder. Analitik ArGe ve Analiz Laboratuvar’ın faaliyetlerinde doğrudan veya dolaylı etkisi bulunan her personelin (idari ve teknik) görev, yetki ve sorumlulukları tanımlıdır.

Tüm idari ve teknik uygulamalar ISO/IEC 17025 akreditasyon şartlarını karşılar politika, prosedür ve talimatlara uygun gerçekleştirilir. Tüm personelin, planlı eğitimler ile kalite yönetim sistemimiz ve dokümanlarından haberdar olması sağlanır. Personellerimizin ihtiyaç duydukları dokümanlara ve eğitimlere kolayca ulaşmaları mümkün hale getirilmiştir. Laboratuvar üst yönetimimiz, müşteri memnuniyeti ve ISO/IEC 17025 akreditasyon şartlarını karşılamaya yönelik gerekli kaynakları ve sürekli iyileştirmeleri sağlamayı politika olarak benimser.

Kalite Hedefi


 • Konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile deney metot ve standartlarına uygun, en ileri teknolojik deney cihazları kullanmak
 • Müşterilerden gelen deney taleplerini mümkün olan en üst seviyede karşılamak
 • Deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmakmümkün olması durumunda ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle deney kalitesinin teminini etkin kılmak
 • Müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, böylece muhtemel müşteri şikâyetlerini en az seviyeye indirmektir.

Laboratuvar Alt Yapısı


Mevcut Cihazlar

 • Yüksek Basınçlı sıvı Kromotografisi (HPLC)
 • Ozmolarite cihazi
 • pH Metre ve İletkenlik ölçek
 • Hassas Terazi
 • Kaba Terazi
 • Liyofilizatör
 • Saf su sistemi
 • Rotary Evaporatör
 • Karl Fischer Titrasyon Cihazı

Hizmetlerimiz


Farmasötik ürünler için:

 • Miktar tayini ve safsızlık için Metot Geliştirme
 • Miktar Tayini ve safsızlık için Metot İyileştirme
 • Metot Validasyonu 
Created empati Dem İlaç Sağlık Personeli Dem İlaç